RonnebySlingor

Jag tror att det är landsbygdens tur...

Jag tror att det är landsbygdens tur...

Ola Johansson

RonnebySlingors projektledare, brinner för landsbygden och vet vilket stort jobb alla föreningar på landsbygden lägger ner.
Mer om RonnebySlingor och mig (nytt fönster)

0457-617 960
ola.johansson@ronneby.se

Projektledare RonnebySlingor
Strategiska utvecklingsenheten
Ronneby kommun
Karlshamnsvägen 4

I förstudien ”Byaslingan” som leds av Blomstrande Bygdens företagarförening, ska krafterna på Ronnebys landsbygd samlas för att planera en framtida geografisk slinga som binder samman viktiga natur- och kulturvärden med befintlig besöksnäring som en motor för nyskapande och tillväxt.

https://vimeo.com/183784076

Slutrapport till förstudien ”RonnebySlingor”

Slutrapport till förstudien ”RonnebySlingor”(pdf-fil, öppnas i nytt fönster)