Verksamhetsplan

”Verksamhetsplan för Ronneby Kommunbygderåd”

Ronneby Kommunbygderåd ska:

 

  • Samverka med kommunens intresseföreningar på landsbygden och de befintliga eller blivande nätverk som arbetar för landsbygden genom träffar och organiserade uppvaktningar av kommunpolitiker.
  • Aktiv delta vid framtagandet av den nya handlingsplanen till landsbygdspolitiska programmet.
  • Vara drivande i förverkligandet av de frågor som berör landsbygden i handlingsplanen.
  • Aktivt medverka i Länsbygderådets sammankomster och arbetsgrupper.
  • Vara drivande i Ronneby Landsbygdssamråd.
  • Aktivt marknadsföra sin verksamhet som en paraplyorganisation till landsbygdens intresse – och samhällsföreningar.
  • Aktivt verka för att hitta kreativa lösningar som möjliggör att kommunen kan lägga ut/köpa tjänster på landsbygdens föreningar/företag.
  • Aktualisera och anpassa föreningens stadgar efter dagens förutsättningar.