RonnebySlingor bygger bro!

RonnebySlingor bygger bro!

Äntligen kan RonnebySlingor presentera en färdig bro över bäcken man måste korsa när man ska till Anglestuegrottorna i Boahaga skogarna. Här har tidigare varit en traktorbro som man fått hoppa mellan balkar och stenar för att förhoppningsvis ta sig över torrskodd. Med...
Blekingeposten om RonnebySlingor

Blekingeposten om RonnebySlingor

Blekingeposten, text Markus Danielsson (2021-03-11): Projektet Ronnebyslingor börjar närma sig slutfasen på den satsning som inleddes den 1 oktober 2019. När projekttiden löper ut vid halvårsskiftet väntar den stora utmaningen att sköta underhållet av det som...
RonnebySlingor bygger

RonnebySlingor bygger

RonnebySlingor bygger cykel- och gångbacke vid Djupafors. Efter att Uniper tvingats stängsla in området runt sin kraftstation vid Djupafors, och därmed stängt av Karlsnäsleden erbjöd de sig att hjälpa till att medfinansiera en backe som möjliggör att man kan ta sig...
RonnebySlingor dränerar

RonnebySlingor dränerar

RonnebySlingor dränerar vid vattensjuka delen på Karlsnäsleden.Med hjälp av finansieringen från Maria Hjelm Nilssons projekt, Häst i Sydost så har det kunnat göra en välbehövlig dränering av Karlsnäsledens dragning intill Ronneby ån strax innan Djupadals gård.Det är...