Om oss / Kontakt

Kontakt
Helena Carlberg Andersson, Bredagårdsvägen 7, 372 75 Johannishus – mobil: 0703-963659,
e-post:  helena.carlbergandersson@edu.ronneby.se
Styrelse

Ordförande: Helena Carlberg-Andersson.
Kassör: Jan Erik Ronneback.
Sekreterare: Ted Johansson.
Ledamöter: Tommy Kalmteg, Peter Lindström, Bo Svensson, Mats Paulsson, Lars-Erik Fridolfsson, Ingrid Ekvall, Anders Wikander och Aline Nysingh.
Suppleanter: Ellinor Andersson, Tage Åkesson.

Medlemskap

Medlemskap i Ronneby Kommunbygderåd:
100:-kr per år Bankgiro 5317-4108 (märk med föreningens namn).

Om Ronneby Kommunbygderåd

Ronneby Kommunbygderåd har sina rötter i folkrörelsen och bildades den 29 november 2006. Målet är att landsbygdens invånare får sin röst förstärkt , via kommunbygderådet, in i kommunhuset i Ronneby. Paraplyorganisation för kommunbygderåden är Länsbygderådet med ordförande Bengt Grönblad i spetsen. På riksnivå verkar folkrörelsen ”Hela Sverige Ska Leva” som en organisation med en landsbygdsriksdag vartannat år. Kommunbygderådet anses viktigt för att landsbygdens föreningar ska få en gemensam samtalspartner mot kommunens organisation. Från kommunens sida påpekas att det behövs en organisation som kan föra befolkningens talan i övergripande frågor om landsbygden. Ronneby Kommunbygderåd arbetar för utveckling av boende och företagande på landsbygden. Kommunbygderådet har senaste året ingått i den utredningsgrupp som skapade det landsbygdspolitiska programmet för Ronneby. I projektet ”Landsbygden i Ronneby, hjärtats fröjd” som utgår från det landsbygdspolitiska programmet kommer Ronneby Kommunbygderåd att spela en stor roll.