Landsbygds-TV

Kontakt: Mats Harrysson, 070-680 47 10
landsbygdstv@gmail.com

Har du något du vill informera om på Landsbygds-TV?
Informationen ska främst gälla sådant som händer utanför Ronneby stad och kan gälla
evenemang, men även allt möjligt annat som händer på landsbygden i Ronneby kommun, till
exempel i föreningarna.
TV-skärmar, där infon visas, finns på ett antal platser runtom i kommunen. Det kommer
efterhand att sättas upp skärmar på fler och fler platser.
Inslagen läggs in kontinuerligt, men skicka in i god tid, helst ett par veckor till en månad
innan.