Hej!

Jag heter Ola Johansson och är 49 år. Kommer från Eringsboda där jag fortfarande bor med min familj, efter en utflykt några år uppe i Östersund i ungdomen.
Engagerad i Eringsboda samhällsförening sedan några år tillbaka, och brinner för landsbygden.
Så jag vet vilket stort jobb alla föreningar på landsbygden lägger ner. Det finns många kämpar och eldsjälar där ute som vi inte skulle klara oss utan.

Jag tror att det är landsbygdens tur 2020!

Jag tillträdde som projektledare i oktober 2019, och detta är ett riktigt drömjobb för mig. Jag är stationerad på Arkivcentrum i Bräkne Hoby.

RonnebySlingor är ett projekt som bygger på förstudien som togs fram av Sven Strandberg, Roland Gustavsson och Bo Svensson, samt att vi jobbar efter Ronneby kommuns grönstrukturplan. Det viktiga i detta är att vi ska jobba fram detta tillsammans.

Vi ska mestadels använda oss av de befintliga slingorna som Blekingeleden, Ark 56, Tusenårsresan, Vildmarksleden osv, och förena dessa med hjälp av andra slingor. Vi ska ha ”öglor” med jämna mellanrum med olika längder, så att man slipper vända tillbaka samma väg för att komma tillbaka till bilen. Målet är att turismen ska öka i hela Ronneby kommun, och även få upp ögonen på våra egna kommun invånare, ”hemmaturisterna”.

Jag känner ett ökat intresse för att gå ut i naturen på sistone. Mycket positivt! Slingorna ska ha teman som lockar olika intressen. Jag har åkt omkring och samlat fakta och känslor och skaffat mig kontakter i hela kommunen de
första två månaderna.

Jag blir stolt och glad över att vi har en så otroligt fin natur runt om oss här i Ronneby kommun, och att det finns så många spännande historier som finns om platserna.
Det är en av sakerna som kännetecknar RonnebySlingor, de spännande historierna som finns överallt. En annan väldigt viktig detalj som ska känneteckna RonnebySlingor är att det ska finnas en slinga på varje tema som är anpassad för funktionsnedsatta, alla ska kunna komma ut.
Ja jag kan skriva hur länge som helst som ni förstår, men detta är en kortfattad beskrivning av mig och RonnebySlingor.

Projektet ska vara färdigt juni 2021.