I väntan på besked från markägare, kommun och Länsstyrelsen på Vildmarksleden så har vi röjt Karlsnäsleden.
Vi har lagat upp den trasiga spången, och ska inom kort sätta upp fler stolpar, samt RonnebySlingors markörer.

// Ola Johansson, projektledare RonnebySlingor