Försköningspengar

Ronneby kommunbygderåd är delaktiga i fördelningen av kommunens årliga investering i landsbygden genom Försköningspengar. Försköningspengar kan sökas av samhällsföreningar och andra föreningar som ingår i Ronneby kommunbygderåd. En ny ansökningsblankett är nu framtagen, där det finns möjlighet att söka till nya projekt för försköning, men även för underhåll av tidigare utförda projekt.

Om nya projekt ska genomföras, som inte är på kommunal mark, är det viktigt att det finns ett längre avtal med markägaren, där försköningen ska uppföras. Om försköningen ska utföras av entreprenör ser vi gärna att två olika offerter har inkommit för att kunna jämföra pris. Vid frågor och mer information är ni välkomna att kontakta:

Helena Carlberg Andersson, tel 0703-96 36 59
Tommy Kalmteg, tel 070-69 58 209
Aline Nysingh, tel 0735-12 69 65

Välkommen att ansöka.

Att ladda ner: Försköningspengarna (broschyr, pdf 8.1MB, nytt fönster)

Ansökningsblankett 2024 (att ladda ner)

Tänk på att skilja på om ansökan gäller investering d v s en ny satsning som överstiger 26 750 kr  eller underhåll, som gäller skötsel av tidigare försköning, men kan även gälla andra arbeten ex gallring av ett parkområde eller likande.

Om inte markägaren är Ronneby kommun, ange  vilken som är det, då vissa försköningar kräver avtal med markägaren. Avtal görs efter ansökan beviljas.

I beskrivningen är det bra att dela upp kostnadsberäkningen vad som gäller arbetskostnad och material. Ange gärna om ideella krafter kommer att medverka vid genomförandet.

För att säkerställa att ansökan är känd för föreningen i det området ansökan gäller önskar vi ha in ett kopia på styrelseprotokollet, där beslut om ansökan om försköning anges.

Om ni har begärt in offert från flera entreprenörer får ni gärna skicka med samtliga och ange vilken ni har valt och varför.

Utbetalning av beviljade försköningspengar:

Det går inte att fakturera entreprenörers fakturor direkt till kommunen för utfört försköningsarbete. Istället är det föreningarna, som sökt försköningspengarna, som ska faktureras och därefter fakturerar föreningen kommunen med samma summa. En kopia av entreprenörens faktura, som är ställd till föreningen bifogas även fakturan till Ronneby kommun för att säkerställa rätt utbetalning.

Fakturan från föreningen med kopia av originalfakturan från entreprenören skickas till:

Ronneby kommun
Fakturaskanning
Refnr 530000
372 80 Ronneby  

Alt via e-post: ronnebyfaktura@ronneby.se

Genomförda projekt 2016

-Vindskydd och grillplats vid Hallabro lekplats
-Uppröjning av kommunal mark i Hallabro runt ”dammen”
-Upprustning av Svensmanska parken i Bräkne-Hoby
-Belysning vid Hoby Ekbacke
-Röjning av Kommunal mark i Backaryd
-Nya informationstavlor i Backaryd
-Punktbelysning i Belganet
-Fundament till Å-konst längs ån i Belganet
-Nya bänkar och ny trappa vid Båtasjön i Öljehult
-Nytt skärmtak på bygdegården i Öljehult
-Utomhusbord införskaffat vid Rydsgården i Johannishus
-Ny markbeläggning runt tennisbana och pulkabacken i Listerby
-Upprustning av ångbåtsbryggan i Kuggeboda

Genomförda projekt 2017

-Tjurkhult ommålning av gamla skolan
-Öljehult underhåll/ombyggnad av Vildmarksleden
-Saxemara bastuflotte
-Hallabro nya bänkar på Ekbacken
-Hallabro ställplatser bakom Hallagården

Öljehult Samhällsförening har fått pengar till att bygga ny del av Blekinge Vildmarksled. Den har tidigare gått 400 meter på Rv 27 men går nu istället i naturskönt område intill Båtasjön. Även Båtasjöns badplats iordningsställts.

Svenmanska parken i Bräkne-Hoby, 2014 – 2017. Exempel mitt i samhällets kultur-kvarter på ett projekt som uppkommit via lokalt initiativ, försköningspengar och för-sköningspengars uppväxling. Idag en oas för Hobybor, en arena för trädgårdsfören-ingar och en besökspark mitt i Blekinge – Sveriges trädgård. Byggnaden är Bräkne-bydens kulturhus, med inhyst bibliotek samt plats för föreningarna och utställningar.