Blekingeposten om RonnebySlingor

Blekingeposten om RonnebySlingor

Blekingeposten, text Markus Danielsson (2021-03-11): Projektet Ronnebyslingor börjar närma sig slutfasen på den satsning som inleddes den 1 oktober 2019. När projekttiden löper ut vid halvårsskiftet väntar den stora utmaningen att sköta underhållet av det som...

Nytt landsbygdspolitiskt program

Ronneby kommunbygderåd har tilldelats förslaget på nytt landsbygdspolitiskt program och har nu till den 16 april 2021 att yttra sig i frågan. Därefter ska de antas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige innan det blir gällande. Till det landsbygdspolitiska programmet...
RonnebySlingor bygger

RonnebySlingor bygger

RonnebySlingor bygger cykel- och gångbacke vid Djupafors. Efter att Uniper tvingats stängsla in området runt sin kraftstation vid Djupafors, och därmed stängt av Karlsnäsleden erbjöd de sig att hjälpa till att medfinansiera en backe som möjliggör att man kan ta sig...
RonnebySlingor dränerar

RonnebySlingor dränerar

RonnebySlingor dränerar vid vattensjuka delen på Karlsnäsleden.Med hjälp av finansieringen från Maria Hjelm Nilssons projekt, Häst i Sydost så har det kunnat göra en välbehövlig dränering av Karlsnäsledens dragning intill Ronneby ån strax innan Djupadals gård.Det är...
Det senaste från RonnebySlingor

Det senaste från RonnebySlingor

Nu gäller det att ha tungan rätt i mun, för nu är det mycket på gång i RonnebySlingor vill jag lova!!Nu har vi börjat arbeta med cykelslingorna Tusenårsresan och En resa i tiden på den östra sidan av vår kommun.Tänkte ni kunde få ett litet smakprov på vad vi håller på...
Bygdens julbelysning

Bygdens julbelysning

Hösten 2018 skickade Ronneby kommunbygderåd en skrivelse till Kommunstyrelsen om önskemål om att landsbygden skulle tilldelas medel för julbelysning jämlik den som vackert belyser infart och stadskärna i Ronneby.Kommunstyrelsen beviljade 700 000 kr som skulle fördelas...