Julrundan genomförs den 9-10 december kl 10-15.

Välkommen med din anmälan om deltagande till Tina Tedenlid, Visit Ronneby turist@ronneby.se senast den 29 oktober.

Vad gäller

  • Du som deltar är verksam inom Ronneby Kommun. Du tar själv kontakt med annan aktör om du vill medverka på gemensam plats.

Det är upp till aktören att avgöra om plats finns tillgänglig.

  • Jultema
  • Ingen kostnad för deltagande.
  • Anmälan avser deltagande BÅDE lördag och söndag – kl 10-15

Marknadsföring

  • Julrundans karta kommer finnas för nedladdning i digital form och pdf för egen utskrift med karta och QR över platsangivelse, försäljning och deltagare.