Hej alla medlemsföreningar!

Året 2023 börjar närma sig sitt slut och vi har redan fått ett smakprov av vintervädret.

Under hösten har arbetet med Lokala Utvecklings Planer (LUP) fortsatt med hjälp av projektledare Robin Eriksson. Vi planerar att till kommande årsmöte bjuda in alla grupper, som jobbat med projektet, för att lyssna på deras arbete och vad de har kommit fram till.

Även om vi fick avslag på vår ansökan till MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor), där vi sökte medel för ungas demokratiska engagemang på landsbygden, har en mindre grupp arbetat vidare med frågan. En träff med ungdomar på Kallingeskolans högstadium genomfördes i höstas för att lyssna av deras önskemål för att engagera sig i föreningslivet. Det kom fram bra idé och tankar som vi kommer att jobba vidare med under 2024.

Försökningspengarna ser ut att fortsätta även under 2024, vilket är mycket glädjande. Förhoppningsvis kan arbetet med nystartsjobbarna fortgå med Stefan Rehberg som arbetsledare, vilket gynnar underhållet på landsbygden. När det gäller investeringspengarna skulle vi i Försköningsrådet gärna vilja ha tips på större investeringar som kan genomföras i flera byar. Kom gärna med förslag och idéer till mig på e-post helenacarlberg@telia.com eller 0703-963659.

Tillbaka till 2023! I november anordnades Brännpunkt Landsbygd på Björketorps gård. En mycket intressant dag, som bjöd på flera lärorika och tänkvärda föredrag med fokus på livsmedelsförsörjning, beredskap och klimat. Allt är möjligt på landsbygden!

I detta sammanhang kan även nämnas att arbetet med Trygghetspunkter som inletts tillsammans med Ronneby kommun säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson och kris- & beredskapsstrateg Heike Rosenquist kommer att fortsätta under 2024. Hur ser krisberedskapen ut i er förening? Hitta värdefull info på: www.msb.se

Jag tar hjälp av Belganets vackra julhjärta, som nu är på plats och vill önskar er alla:

God Jul och Gott Nytt År.
Tack för ett gott samarbete!

Helena Carlberg Andersson, ordförande


Preliminärt datum för årsmöte: torsdag den 7 mars kl 18.00. Håll även utkik efter inbjudan till vårens studieresa.
Mer info kommer!

Ronneby kommun landsbygdsutvecklare Daniel Granello kommer att i januari 2024 påbörja en ny tjänst som koordinator på Blekinge Arkipelag. Vi önskar honom lyckat till!