bra Tänk på att Kommunbygderådet har en representant för landsbygden i lokala Brottsförebyggande rådet i Ronneby kommun, Ronny Söderberg. Mail: grannsamverkan@backaryd.se

Backaryds höstmarknad

Snart dax för Backaryds höstmarknad, med inslag av mat och skörd.

Lördagen den 6 oktober, kl 10-15, är det återigen dax för vår, numera, traditionella höstmarknad. Boka in denna dagen i din almanacka!

Välkomna till höstmarknaden vid affären!

RONNEBY KOMMUNBYGDERÅD MEDLEMSMÖTE

Varmt välkomna till en kväll där vi berättar både om vad vi gjort hittills och vad vi har för planer framöver!
Torsdag 18/10 kl 18.30-21.00 i Reginalokalen, Backaryd

Kvällen inleds med en rapport från den resa runt några av våra försköningsprojekt vi gjorde i augusti.
Därefter kommer vi att presentera hur vi tänkt arbeta med att stärka dialogen med landsbygdsborna i hela kommunen och påbörja arbetet med ett nytt Landsbygdspolitiskt Program. Vi vill gärna höra era tankar kring detta!
Givetvis bjuder vi även på något gott att äta och tid för lite byaskvaller!

VÄLKOMNA!
STYRELSEN

Anmälan till Jan-Erik Ronneback senast 15/10.
E-post ronneback@blomstrandebygden.se eller tel 070-774 31 72

 

Länk till Blomstrande Bygdens Kalender (nytt fönster)