Våren 2023 berättade dåvarande beredskapssamordnare Per Drysén om trygghetspunkterna på ett av kommunbygderådets styrelsemöte. Ett första politiskt beslut togs i augusti 2023 (se protokoll KSAU 14 augusti 2023, § 277) och de första platserna blev utsedda.

Under beredskapsveckan i vecka 39 visad Ronneby kommun ut de första sex trygghetspunkterna som under en kris kan erbjuda värme, varm dryck och information till kommunens invånare. Dessa finns i Kallinge (Kallingeskolans sporthall), Eringsboda (Eringsbodaskolan), Hallabro (Hallabroskolan), Bräkne-Hoby (Hobyskolan) och Ronneby (Gymnasieskolan Knut Hahn och vård-och omsorgsboendet Vidablick).

Behovet av Trygghetspunkter kan se olika ut i respektive samhälle och frågan har nu ställts till kommunbygderådet om det kunde vara aktuellt att, vid en samhällsstörning/kris, kunna bemanna platser med hjälp av personer från respektive samhällsförening.
Ett generellt intresse uttrycktes på möte den 2 oktober 2023 och frågan skickas nu vidare till respektive samhällsförening.

Vid intresse från berörda samhällsföreningar behöver ett avtal upprättas där ersättningsnivåer, inställelsetid, åtaganden och utbildningar kommer att benämnas. Kontaktperson i Ronneby kommun är säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson (roland.edvinsson@ronneby.se) tel 0457-61 88 91.
Har ni frågor och funderingar går det även bra att kontakta ordförande i Kommunbygderådet – Helena Carlberg Andersson, helenacarlberg@telia.com tel 0703-963659.

Mer info på Ronneby kommuns hemsida finns här: https://www.ronneby.se/omsorg–hjalp/trygg-och-saker/kris-och-beredskap.html