Den 26/1, nu på onsdag, kommer vi att ha Ronneby Kommunbygderådets styrelsemöte med början kl. 18. Mötet sker digitalt, via Teams.

Välkomna!

Mötets agenda: