Hej alla medlemsföreningar! För ett år sedan hoppades vi att snart kunna gå tillbaka till det ”normala” – men med facit i hand skulle det dröja ytterligare ett år innan vi nu kan se skymten av det normala igen.
Förhoppningsvis med flera goda lärdomar i bagaget, som kan göra föreningslivet enklare.
Vi i styrelsen väntade in i det sista, sköt fram möte efter möte i väntan på bättre tider, men tillslut fanns det inget annat alternativ än att koppla upp oss via det digitala. Trots att jag inom arbetet körde många möten digitalt var det ändå nervöst första gången alla skulle med via Teams-länken till styrelsemöte. Men vilken lycka när vi lyckades – mötesordningen höll, alla kunde enkelt komma till tals, punkter och beslut klubbades igenom. Den gemensamma fikan saknades dock, men fick ersättas att alla snabbt var hemma igen efter mötets slut. 😊När vi sedan lyckades genomföra vårt årsmöte digitalt med Maria Wachtmeister, som kunde visa en presentation av Johannishus Gods via skärmen, var jag som ordförande sprickfärdig av stolthet var vi åstadkommit under denna korta tid. Nu vet vi att vi kan och hur vi kan använda det, men allas stora längtan är att åter kunna träffas för ett fysiskt möte med öppna diskussioner, berättelse, skratt och glädje – snälla, snälla vaccin gör detta möjligt för oss till hösten!
Nu har vi en lång, härlig sommar framför oss! Lanseringen av Ronnebyslingor sköts fram av olika anledningar, men nu har äntligen startskottet gått! Ett fantastiskt projekt, som vi nu hoppas ska tas emot positivt av både kommuninvånare och besökare. Tyvärr kunde vi inte genomföra aktiviteter riktade till våra medlemsföreningar inför invigningen utan valde istället ett informationsutskick till samtliga hushåll, där ett tack framförs till alla som hjälpt till med projektet. Under hösten kommer vi att bjuda in politiker och tjänstemän att besöka några av våra byaslingor för att uppmärksamma vilken betydelse för landsbygden denna typ av projekt har.
I september hoppas vi på beslut om Ronnebys nya landsbygdspolitiska program, så att vi under hösten kan tillsammans med landsbygdsutvecklare Daniel Granello arbetar vidare med handlingsprogram kopplade till detta.
Kommunbygderådet upplever samarbetet med vår nya landsbygdsutvecklare mycket positivt. Han har snabbt satt sig i sitt arbete och varit delaktig med både förslag och lösningar i olika ärende som uppkommit under året.
Jag vet att Daniel ser fram emot att träffa er ute i föreningarna och framöver hoppas jag att han och jag tillsammans kan komma på besök hos er vid något möte eller tillställning.
Skicka gärna förslag på datum redan nu om ni önskar en träff med oss – mig når ni på helena.carlbergandersson@edu.ronneby.se
Slutligen önskar jag er alla en härlig sommaren, som redan börjat med en hel del sol och värme.☺ Besök oss gärna vår hemsida: ronnebykommunbygderad.se.
Med vänlig hälsning Helena Carlberg Andersson, ordförande
2021-06-30