Hösten 2018 skickade Ronneby kommunbygderåd en skrivelse till Kommunstyrelsen om önskemål om att landsbygden skulle tilldelas medel för julbelysning jämlik den som vackert belyser infart och stadskärna i Ronneby.

Kommunstyrelsen beviljade 700 000 kr som skulle fördelas mellan Bräkne-Hoby, Listerby, Johannishus, Saxemara, Eringsboda, Hallabro och Backaryd. Tillsammans med gatu- och parkchefen Patrik Hellsberg och representanter från samhällsföreningarna togs två alternativ fram. Trädbelysning, som valdes av Bräkne-Hoby, Backaryd och Saxemara och belysning i gatlampa som återfinns vid kvarter David, som valdes av Eringsboda, Listerby, Johannishus och Hallabro.

Med en enhetlig design och utformning stärker det identiteten och gemenskapen för hela kommunen. Allt lyckades inte klaffa till första advent med installation och elförsörjning, men till kommande Luciahelgen lyser det vackert i alla sju samhällen.

Detta är en fantastisk satsning från kommunen till landsbygden och det har tagits emot med hyllningar och glädjerop bland landsbygdens invånare via olika sociala media.

Foto ov. Backaryd.

Julbelysning Eringsboda