Tis den 28:e Maj Kl: 19:00, så kommer Ellinor Andersson kommer att informera om de nya busslinjerna som skall gå på försök över sommaren i Ronnebykommun. Informationsmötet är i Reginalokalen i Backaryd. Informationen kommer att handla om tider, antal turer.