Grundstommen som varit med starten har kommit så långt nu att gruppen fått förtroende av vår duktige ledare från Trend reklam i Ronneby att under ett visst överseende få publicera eget material.

Utbildningsdagar är fortfarande måndagar så nästa utbildningsdag är den 25 Mars och följande blir då den 1 April. Vi startar kl 18:00 samtliga dagar i Regina lokalen i Backaryd.