Nu har vi gjort ännu en uppdatering av blanketten för ansökan till försköningsmedel (öppnas i nytt fönster).

Tänk på att skilja på om ansökan gäller investering d v s en ny satsning som överstiger 22 500 kr  eller underhåll, som gäller skötsel av tidigare försköning, men kan även gälla andra arbeten ex gallring av ett parkområde eller likande.

Om inte markägaren är Ronneby kommun, ange  vilken som är det, då vissa försköningar kräver avtal med markägaren. Avtal görs efter ansökan beviljas.

I beskrivningen är det bra att dela upp kostnadsberäkningen vad som gäller arbetskostnad och material. Ange gärna om ideella krafter kommer att medverka vid genomförandet.

För att säkerställa att ansökan är känd för föreningen i det området ansökan gäller önskar vi ha in ett kopia på styrelseprotokollet, där beslut om ansökan om försköning anges.

Om ni har begärt in offert från flera entreprenörer får ni gärna skicka med samtliga och ange vilken ni har valt och varför.


Utbetalning av beviljade försköningspengar:

Det går inte att fakturera entreprenörers fakturor direkt till kommunen för utfört försköningsarbete. Istället är det föreningarna, som sökt försköningspengarna, som ska faktureras och därefter fakturerar föreningen kommunen med samma summa. En kopia av entreprenörens faktura, som är ställd till föreningen bifogas även fakturan till Ronneby kommun för att säkerställa rätt utbetalning.

Fakturan från föreningen med kopia av originalfakturan från entreprenören skickas till:

Ronneby kommun
Fakturaskanning
Refnr 530000
372 80 Ronneby  


Alt via e-post: faktura@ronneby.se


Välkommen att ansöka.

Ansökningsblankett 2020 (att ladda ner)