Nu har vi gjort ännu en uppdatering av blanketten för ansökan till försköningsmedel (öppnas i nytt fönster).

Tänk på att skilja på om ansökan gäller investering d v s en ny satsning som överstiger 22 500 kr  eller underhåll, som gäller skötsel av tidigare försköning, men kan även gälla andra arbeten ex gallring av ett parkområde eller likande.

Om inte markägaren är Ronneby kommun, ange  vilken som är det, då vissa försköningar kräver avtal med markägaren. Avtal görs efter ansökan beviljas.

I beskrivningen är det bra att dela upp kostnadsberäkningen vad som gäller arbetskostnad och material. Ange gärna om ideella krafter kommer att medverka vid genomförandet.

För att säkerställa att ansökan är känd för föreningen i det området ansökan gäller önskar vi ha in ett kopia på styrelseprotokollet, där beslut om ansökan om försköning anges.

Om ni har begärt in offert från flera entreprenörer får ni gärna skicka med samtliga och ange vilken ni har valt och varför.

Välkommen att ansöka.

Ansökningsblankett 2020 (att ladda ner)