Hej alla medlemsföreningar!

Projektet Ronnebyslingor är nu igång! Ola Johansson från Eringsboda har under hösten anställts av kommunen på två år som projektledare. Ola har mailat till alla medlemsföreningarna en kort presentation om sig själv och om projektet, samt att det i dagarna kom en inbjudan till en träff på Björketorps gård den 15 januari. Om din förening inte har fått denna information går det bra att kontakat Ola Johansson på tel 0457-61 79 60 eller ola.johansson@ronneby.se.

Ett mycket spännande projekt som ska visa upp det bästa av landsbygden! Försköningspengarna kommer att falla landsbygden till godo även nästa år. På hemsidan www.ronnebykommunbygderad.se finns nu en ny blankett, som föreningen fyller i vid ansökan om försköning. Det arbetas för fullt med en informationsfolder, som visar tidigare försköningar i bild och text. Så fort den är klar kommer den att delas ut och finnas på vår hemsida.

I oktober fick jag äran att medverka på Bygd i Samverkans jubileumsfest i Bräkne-Hoby. En fantastisk tillställning, där även ordförande för Hela Sverige ska leva, Åse Claesson, deltog med berättelse och erfarenheter. Åse kommer förhoppningsvis på besök ytterligare en gång under kommande vår. Någon vecka senare träffades Länsbygderådet tillsammans med kommunikatör Karin Wenström från Hela Sverige ska leva på Björketorps gård för att få tips om hur vi når ut med information och vilka väger vi kan använda för kommunikation. Många bra tips och idéer delgavs denna dag. Jag vill passa på att rekommendera Hela Svergie ska levas hemsida: www.helasverige.se, där det finns mycket matnyttigt för föreningar. Under fliken Vem är du? finns Bygdebanken. Kicka gärna in där och kontrollera din förenings uppgifter – de kanske behöver uppdateras.

Avslutningsvis önskar jag er alla en God Jul och Gott Nytt År.

Under 2020 hoppas jag kunna besöka några av våra medlemsföreningar och delta på styrelsemöte för att lyssna av vilka frågor som är viktiga för er, men även informera om Kommunbygderådets arbete.

Inför 2020 kommer också att Kommunbygderådet omstruktureras något för att hitta bättre forum att mötas för att diskutera det som är mer övergripande, men även skapa mindre arbetsgrupper, som kan jobba intensivt med vissa frågor. En kort presentation om detta kommer vi att presentera på vårt årsmöte, som vi planera till den 18 mars på Björketorps gård. Vi har till denna kväll bjudit in Maria Wachtmeister från Johnnishus Gods för att berätta om sin verksamhet med öltillverkning och ekologisk odling. En separat inbjudan till detta kommer i början av året.

Stort tack alla landsbygdsvänner för ännu ett fantastiskt år!

Helena Carlberg Andersson, ordförande