Landsbygdssamrådets nästa träff blir den 11 april kl 15,00

Plats Saxemara Båtvarv.