Utvandrarnas väg

uv4Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att 1. informera om och marknadsföra Utvandrarnas Väg, medlemmarnas varor och tjänster nationellt och internationellt, 2. förmedla och på annat sätt medverka till kontakter mellan medlemmarna och myndigheter, samhällsorgan, organisationer, entreprenörer, leverantörer, kunder m.fl. i Sverige och utomlands, 3. ta initiativ till att driva projekt som främjar medlemmarnas företag 4. utveckla nätverk bland medlemmarna samt ordna möten och andra för medlemmarna gemensamma aktiviteter, 5. för medlemmarnas räkning inhämta och sprida genuin kunskap om bygdens historia och sevärdheter samt om hantverk och hant- verkstraditioner, 6. initiera och anordna utbildningar för medlemmarna samt 7. bedriva annan med ovanstående sammanhängande och förenlig verksamhet.
Kontakt

Kontor: Reginalokalen Backaryd
Postadress: Box 3 370 11 Backaryd

Tel.: 0457-450 374
E-post: ronneback@blomstrandebygden.se
Webb: utvandrarnasvag.se

Broschyr
Broschyr (pdf-fil, nytt fönster)
Karta (jpg-fil, nytt fönster)