Saxemara med flera byars samhällsförening

Saxemara med flera byars samhällsförening är till för alla som har ett boende i någon form i Saxemara eller angränsande byar. Föreningen är en ideell förening som har till uppgift att verka för att medlemmarnas intresse tillvaratas i syfte att främja byns utveckling och framtid. Vi är en röst som företräder vår bygd och som tar till vara på våra intressen
Styrelse & Kontakt

Vår hemsida: http://infosaxemara.blogspot.se
Vi har även en sida på Facebook – Saxemara samhällsförening.