Saxemara med flera byars samhällsförening

Saxemara med flera byars samhällsförening är till för alla som har ett boende i någon form i Saxemara eller angränsande byar. Föreningen är en ideell förening som har till uppgift att verka för att medlemmarnas intresse tillvaratas i syfte att främja byns utveckling och framtid. Vi är en röst som företräder vår bygd och som tar till vara på våra intressen

Styrelse & Kontakt

Vill du nå någon av oss i styrelsen kan du ringa eller mejla till oss.

Det är vi som ingår i styrelsen 2016: Ordförande Jennie Otfors, 0733-56 22 21, jennieotfors@hotmail.com || 
Kassör Ulrika Larsson, 0731-50 30 64, pylrika@blixtmail.com  || Sekreterare Carina Andersson, 0733-17 04 22, carina.andersson@ronneby.se  || Ledamöter Bo Svensson, 0708-18 21 93, bos4149@gmail.com, Lennart Larsson, 0703-47 34 97, lennartlarsson2009@hotmail.com, Lena Mattissson, 0708-74 13 19, lena@barnenslekland.se, Lisa Dahlberg
e-post: lisadahlberg@gmail.com.

Kontakta oss gärna!
Eller kan du mejla föreningen direkt. Adressen är saxemarablogg@gmail.com

Vår hemsida: http://infosaxemara.blogspot.se
Vi har även en sida på Facebook – Saxemara samhällsförening.