Saxemara Båtklubb

Saxemara Båtklubb är en ideell båtklubb med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, samt verka för ett allmännyttigt gott kamrat- och sjömanskap. Klubben bildades 1972 och har idag 59 medlemmar och 41 båtplatser. Klubben har sin hamnanläggning och klubbstuga längst in i den vackra Saxemara viken, mittemot det anrika Saxemara Varvet.
Styrelse & Kontakt