Saxemara Båtklubb

Saxemara Båtklubb är en ideell båtklubb med uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen i anslutning till båtlivet, samt verka för ett allmännyttigt gott kamrat- och sjömanskap. Klubben bildades 1972 och har idag 59 medlemmar och 41 båtplatser. Klubben har sin hamnanläggning och klubbstuga längst in i den vackra Saxemara viken, mittemot det anrika Saxemara Varvet.

Styrelse & Kontakt

Ordförande: Bo Svensson. Tel. 070-8182193.  bos4149@gmail.com

Kassör: Sven Åke Wallin. Tel. 070-6876562. sven-ake.wallin@samhall.se
Sekreterare: Roger Claesson. Tel. 0457-27022. roccen@hotmail.com
Ledamot: Jerry Ramberg. Tel. 0457-42237. jerry.ramberg@hotmail.com
Ledamot: Ingemar Larsson. Tel. 070-2445972. ingo@blixtmail.se
Ledamot: Lars Gardell. Tel. 0457-17543. l.gardell@telia.com

Hamnansvarig: Ingemar Larsson. Tel. 070-2445972. ingo@blixtmail.se
Miljöombud: Jerry Ramberg. Tel. 0457-42237. jerry.ramberg@hotmail.com
Register/ web ansvarig: Inge Berndtsson. Tel.0457-42212. inge.berndtsson@gmail.com

Revisor: Göran Pettersson. Tel. 0457-16762. gjop46@gmail.com
Revisorsuppleant: Peter Samuelsson. Tel. 0457-42402.
Valberedning: Peter Samuelsson. Tel. 0457-42402.

 

Hemsida : saxemarabatklubb.se