Kuggebodahalvöns Samhällsförening

Styrelse & Kontakt

Maria Jacobsen
Korsnäsvägen 15
372 94 Listerby

Denna sida kommer att uppdateras inom kort .

Under tiden kan du även kontakta Ronneby Kommunbygderåd:
Reginalokalen Backaryd, tel. 0457-450 374.
E-mail: info@ronnebykommunbygderad.se