Bygd i samverkan

Styrelse & Kontakt

Häradsv. 1, 372 60 Bräkne-Hoby
Tel. 0457-800 08
E-mail: info@bygdisamverkan.se
Hemsida(nytt fönster) : bygdisamverkan.se

Vad gör Bygd i samverkan?

– Kampen för skolan
– Bräknetrampen
– Arbetsmarknadsprojekt Fas III
– Projektansökan
– Cykelturism i Bräkneåns Dalgång
– Utvecklingsplan för Bräknebygden
– Vackrare centrum
– Kommunalt vatten och avlopp

Projektgrupper (bl a):
Bräkneåns dalgång – Tolkningscentrum för natur och kultur, Hemsida & IT, Informationsplatser, ”Vackrare centrum”, Bo-gruppen, Södra Bo-gruppen, Landsbygdsgruppen, Bräkneleden…