Blomstrande Bygden

Styrelse / Kontakt

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.

Tel. 0457-450 374, info@blomstrandebygden.se,
www.blomstrandebygden.se
Postadress: Box 3, 370 11 Backaryd

Styrelse:
Ordf.: Sven Strandberg  | Viceordf.: Tommy Kalmteg 

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.
Som medlem i Blomstrande Bygden kommer du med i ett nätverk som gagnar allt företagande och andra samhällsaktiviteter på Ronneby kommuns landsbygd.