Blomstrande Bygden

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.
Som medlem i Blomstrande Bygden kommer du med i ett nätverk som gagnar allt företagande och andra samhällsaktiviteter på Ronneby kommuns landsbygd.
Styrelse / Kontakt