Blomstrande Bygden

Styrelse / Kontakt

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.

Ordförande: Anders Wikander
Vice: Tommy Kalmteg
Sekreterare: Anders Lund

Ledamöter:
Mats Paulsson, Inge Berggren, Mikael Haraldsson

Tel. 0705-453 042
info@blomstrandebygden.se
Postadress:
Myrstigen 4,  372 76 Hallabro

www.blomstrandebygden.se

En förening för företag, samhällsföreningar och Vildmarksleden på Ronnebys landsbygd.
Som medlem i Blomstrande Bygden kommer du med i ett nätverk som gagnar allt företagande och andra samhällsaktiviteter på Ronneby kommuns landsbygd.