Backaryds Samhällsförening

Kontakt

Kontaktperson: Ordf. Ellinor Andersson
ReginaLokalen: 0457-450 374
Besöksadress: Reginavägen 3
E-Mail: ordforande@backaryd.se
Postadress: Box 175, 370 11 Backaryd
Hemsida (nytt fönster): www.backaryd.se

Har du frågor om samhällsföreningens verksamhet tveka då inte att kontakta ordförande, så hjälper han dej att komma i kontakt med rätt person. Mejla ordförande så vidarebefodrar han det till rätt person.
Styrelsen sammanträder normalt kl 19 i Regina första onsdagen varje månad, med undantag för juli, augusti och januari. Medlemmar är välkomna att delta på styrelsemötena, dock utan rösträtt.