Hallabro samhällsförening

Föreningen bildades 1947 i dåvarande Hallabro kommun, vilken bestod av Backaryds- och Öljehults församlingar.
Samhällsföreningen har hela tiden varit aktiv samhällsbevakare som genom skrivelser och uppvaktning hos Kommunen och andra myndigheter drivit frågor för Hallabros utveckling.

Styrelse & Kontakt

 

Ordförande: Anders Lund, 0735 – 00 32 81
Vice Ordförande: Jennie Fredriksson, 0723 – 21 50 41