Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening

Styrelse & Kontakt

Ordf Klas Wennerberg,
tel. 0457-803 96
Bokv. 3, 370 10 Bräkne-Hoby

vice ordf Kjell GG Johansson,
kassör Arne Grimlund,
sekreterare Birgitta Olsson,
Vanja Jonasson, Carl-Gustaf Andersson, Stig Meijer, Stig Josefsson.

Suppleanter:
Lars Westerberg, Jan Svensson, Kurt Pettersson.

Revisorer: Eivor Johansson o. Lisbeth Eriksson.

Länk till hemsidan

– Föreningen genomför intervjuer, ordnar föremål, bevarar dokument, foton, musik- och andra disketter, upptecknar intervjuer m.m.

– Föreningen tar emot dokument, artiklar, foton och berättelser. Föremål tas emot i begränsad
utsträckning eftersom museet saknar plats.

– Föreningen ordnar studiecirklar och har en permanent museicirkel, som arbetar med museet…