Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening

Styrelse & Kontakt

Hakarpsvägen 26
372 63 Bräkne-Hoby

– Föreningen genomför intervjuer, ordnar föremål, bevarar dokument, foton, musik- och andra disketter, upptecknar intervjuer m.m.

– Föreningen tar emot dokument, artiklar, foton och berättelser. Föremål tas emot i begränsad
utsträckning eftersom museet saknar plats.

– Föreningen ordnar studiecirklar och har en permanent museicirkel, som arbetar med museet…