Belganets Samhällsförening

I Blekinges norra skogsbygd, i Bräkneåns fagra dalgång, ligger Belganet. Byn sägs ha fått namnet från bälgarna som blåste liv i elden i de båda smedjorna som fanns, en vid den mellersta bron i byn och en uppströms. Bräkneåns och dess vattenkraft var viktig för verksamheterna och används till viss del än idag.

Snabbaste vägen hit går via Hallabro eller Ire.

En vackrare och mer idyllisk väg finner du om du svänger in vid vägvisaren mot Öljehults kyrka.

Söderut från Belganet kan du köra mot Trensum, genom den sköna Halasjöbygden där det bl.a. finns ett hembygdsmuseum och en offerlund från hednisk tid. Därefter kan du välja att fortsätta på den kulturmärkta vägen mot Märserum.