Blomstrande Bygden skall ha ett medlemsmöte där vi inbjuder till info om solceller och energirådgivning.
Plats: Reginalokalen 19:e september 18,30.

Deltar Hallabro Elektriska med Björn Martinsson, Energiprojektör Sol (tar gärna era frågor och funderingar redan innan) och även Energi och klimatrådgivare Magnus Olofsson, Ronneby och Tingsryds kommun.

Vi hoppas på väder så att vi kan grilla.

OBS: Anmälan till Tommy Kalmteg, senast den 13:e, tel. 0706-958 209, mail: tokafastigheter@hotmail.se