Servicepunkter

Organisationen Hela Sverige ska leva har gett Blekinge Länsbygderåd i uppgift att initiera arbetet med att få igång initiativförmågan och det engagemang som finns på landsbygden till att skapa samlingspunkter. Man kontaktade de fem Blekingekommunernas Kommunbygderåd som beslutade i vilka orter dessa servicepunkter borde placeras. I Ronnebys fall beslutades att Hallabro och Eringsboda skulle tilldelas servicepunkter. Kommunbygderådet gav Blomstrande Bygden i uppgift att söka bidrag från Landsbygdssamrådets utvecklingspengar till förstudien samt att övervaka förstudien som lagts ut på samhällsföreningarna. Hallabro samhällsförening fick då uppdraget att ta fram en förstudie om hur en servicepunkt skulle kunna se ut och vilka förutsättningar och utmaningar det finns.

Ansvarig för denna förstudie är Sven Strandberg (Blomstrand Bygden) och Anders Lund (ordförande i Hallabro Samhällsförening) som tillsammans med föreningar, invånare och företagare har tagit fram denna förstudie.

Förstudie Hallabro Servicepunkt (nytt fönster)
Förstudie Eringsboda Servicepunkt (nytt fönster)
Projekt Redovisning Servicepunkter (nytt fönster)