Ronnebyslingorna

I förstudien ”Byaslingan” som leds av Blomstrande Bygdens företagarförening, ska krafterna på Ronnebys landsbygd samlas för att planera en framtida geografisk slinga som binder samman viktiga natur- ock kulturvärden med befintlig besöksnäring som en motor för nyskapande och tillväxt.

Slutrapport till förstudien ”Ronnebyslingorna”