PRO Listerby-Johannishus

Föreningen hade (2010) 170 medlemmar. Medlemsmöten hålls på Rydsgården den 2.a tisdagen i var månad.
Föreningen bedriver drygt 30 cirklar i varierande ämnen. Vi ställer också upp med Loppis m. m.
Styrelse & Kontakt

 

Ordf. Kicki Abramsson, 0702195201
kickiabramsson@gmail.com

V. ordf. Göran Larsson, 0733796879
Kassör: Evy Larsson, 0737151959
Sekret.: Ingrid Svensson, 0734281411
Studieorg.: Göran Larsson, 0733796879
Ledamöter:
Ingrid Karlsson, 0708582513
Maud Myrvang, 0723271210
Lena Morin, 0702183763
Ersättare:
Viveca Hellborg, 0705809507
Gunnel Norman, 0768653706

Hemsidesansvarig:
Ingrid Svensson, 0734281411

Medlemsansvarig:
Lisbeth Swenson, 0703797108

Programansvarig:
Jan-Anders Swenson, 0703457696

Kontaktombudsansvarig:
Gunnel Norman, 0768653706

Friskvårdsansvarig:
Bert Warenhed, 0705881912

Representant i Kommunbygderådet:
Jan-Anders Swenson, 0703457696

Hemsida (PRO delsida)