Öljehults samhällsförening

Öljehults samhällsförening (Ronneby kommun) tar tillvara byns behov och medverkar till utvecklingen på landsbygden genom deltagandet i Landsbygdsgruppen Norra Ronneby.

Styrelse & Kontakt

Öljehults Samhällsförening med Björkehäll
Öljehult 2, 370 12 Hallabro

Telefon: 0457 – 45 30 50
E-post: forening@oljehult.se

Tommy Kalmteg, ordförande
Telefon: 0457 – 45 31 02

Hemsida: http://www.oljehult.se/