Hjortsberga Natur- och kulturförening

Föreningen är remissinstans i Ronneby kommun och medlem i Ronneby kommunbygderåd.

Medlemskapet är öppet för alla.
Medlemsavgiften är oförändrad d.v.s. 50 kr per medlem 100 kr per familj och 20 kr för ungdomar.

Styrelse & Kontakt
Kontaktpersoner

Ordförande Peter Bowin
Tel. 0457-27666, Mobiltfn: 070-3184590
E-mail: peter@bowin.se

Sekreterare Karin Johansson
Tel. 0457-33305, E-mail: karinsten@tele2.se

Hemsida: http://johannishus.blog.com