Bräkne-Hoby Företagarförening

Styrelse & Kontakt

Ordf. Bo Nilsson 0457- 83114, 0722 31 18 38
Sekr. Annika Nilsson 0457- 806 63
Kassör Eivor Johansson
0457 – 80326, 0709 11 19 76
Övr. ledamöter
Joachim Persson 0457 – 80040, 0708 80 81 01
Elisabeth Håkansson 0457 – 83149,
Jan Persson 0457 – 80228, 0708 80 81 04
Monika Kronlund 0457 – 82200, 0706 69 43 84

Länk till hemsidan

Föreningen verkar för att förbättra möjligheterna till kontakter mellan medlemsföretagen, kommun, myndigheter intresseorganisationer och externa samarbetspartners såsom Bygd i Samverkan m.fl.
Föreningen arbetar för att skapa goda förhållanden för företagande och nyföretagande i kommunen. Verka som remissinstans för kommunen och andra organisationer och även som samlande opinionsbildare för medlemmarna.

Som medlem i föreningen har man möjlighet att aktivt påverka föreningens verksamhet och komma med förslag på aktiviteter och frågor som man tycker föreningen bör engagera sig i.