Backaryds PRO

proPRO Backaryd håller sina medlemsmöten, styrelsemöten och studiecirklar i egna lokaler, som en gång varit kommunalhus, sedermera använts för undervisning och fungerat som gudstjänstlokal.  År 2001 inköpte PRO Backaryd byggnaden av Sionförsamlingen i Ronneby.PRO Backaryd kallar nu byggnaden PRO- Stuan.  Stuan inrymmer samlingslokal och kök på nedre plan och datasal och vävsal på övre plan.

Styrelse & Kontakt
Ordförande:
Britta Olsson, Hålabäcksvägen 29, 370 11 Backaryd, 0457- 450 430, E-post britta.ulf@telia.com
Kassör:
Korresponderande: Lars Olsson, Värendsvägen 45 A Box 162, 370 11 Backaryd, Tfn 0457-450 448, mobil 0707-450 448 eller 070-346 04 45. E-post l.e.o.ohlsson@telia.com 0457450448@telia.comVår HEMSIDA med mer info (öppnas i nytt fönster)