Backaryds PRO

proPRO Backaryd håller sina medlemsmöten, styrelsemöten och studiecirklar i egna lokaler, som en gång varit kommunalhus, sedermera använts för undervisning och fungerat som gudstjänstlokal.  År 2001 inköpte PRO Backaryd byggnaden av Sionförsamlingen i Ronneby. PRO Backaryd kallar nu byggnaden PRO- Stuan. Stuan inrymmer samlingslokal och kök på nedre plan och vävsal samt förvaring på övre plan.

Styrelse & Kontakt

Ordförande: Bengt-Göran Svensson, Tfn 0457 451372, E-post svebege15@gmail.com

Adress: PRO Backaryd, c/o Lindahl, Hejanvägen 5A, 37277 Backaryd
E-post: pro.backaryd@gmail.com

För mer info se vår 
HEMSIDA (öppnas i nytt fönster)