Backaryds & Öljehults Hembygdsförening

Ändamålet med föreningen är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kultur och föra detta vidare till kommande generationer.
Hembygdsföreningen har med stort och välvilligt stöd av Ronneby kommun tillskapat och driver hembygdsgården Vannslätten på fastigheten Västra Hallen 1:3 i Hallabro tätort. En gård som speglar livsmiljö och verksamhet på en mindre gård under 1940-talet.
Styrelse / Kontakt

Styrelseledarmöter
Ordförande Hans Westerholm, 0457-450 221
Vice ordförande Börje Johansson, 0477-481 44

Hemsida (nytt fönster): https://www.hembygd.se/backarydsoljehult