Från och med årsskiftet drivs LandsbygdsTV av Ronneby Kommun i samverkan med Ronneby Kommunbygderåd. I och med detta kommer LandsbygdsTV produceras av Trend Reklam (Dragan) som hitintills skött Kommunbygderådets hemsida. I fortsättningen skickas alltså material för Landsbygds-TV till Trend Reklam (Dragan) med adress info@landsbygdstv.se

Hur får man med information på Landsbygds-TV?
Detta och annan info hittar du här (pdf-folder, öppnas i nytt fönster)