Ronneby kommunbygderåd har tilldelats förslaget på nytt landsbygdspolitiskt program och har nu till den 16 april 2021 att yttra sig i frågan. Därefter ska de antas i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige innan det blir gällande.

Till det landsbygdspolitiska programmet kommer handlingsplaner med konkreta insatser och mål att tas fram i samverkan med den kommunala förvaltningsorganisationen. Här hoppas Ronneby kommunbygderåd kunna vara delaktiga via vår landsbygdsutvecklare Daniel Granello för att lyfta viktiga frågor, betydelsefulla satsningar och det ideella engagemanget som finns på landsbygden.