Nu händer det grejer vid Hålabäcks Kvarn vill jag säga.

Ronnebyslingors snickarlag är i full gång med att färdigställa vindskyddet idag.
Räknar med att bli färdiga under veckan med hela platsen.

Nu är bron färdigställd, grillplatsen färdigställd samt ett vindskydd med eldstad
utanför färdigställd. En underbar rastplats i Vildmarksledens dragning som
Ronnebyslingor haft som mål att öppna upp.

Denna plats var igenväxt och väldigt eftersatt när vi stötte på den..
Tackar för ett bra samarbete med Länsstyrelsen samt Attraktiv Ronneby
Landsbygd.

2020-08-31
Ola Johansson, Projektledare Ronnebyslingor