En av de nya slingorna i Ronnebyslingor är ”Blekinges längsta grusväg”.

Den sträcker sig mellan Hjorthålan i väster till Jakobstorp i öster.
Denna slinga förbinder inte bara två kommuner(Ronneby och Karlskrona) utan
även Vildmarksleden med Blekingeleden.

Det är inte helt sant att hela denna slinga är Blekinges längsta grusväg, utan
denna slinga består av två grusvägar. Varav den ena grusvägen mellan
Hjortseryd och Jakobstorp även kallad K14 är Blekinges längsta grusväg.
Detta är en fin cykel eller ridväg.

Här påbörjar vi arbetet inom kort. Kommer bilder på detta då.

Blekinges längsta grusväg 2020-09-01
// Ola Johansson, Projektledare Ronnebyslingor