I juli månad restaurerades den gamla uppruttna träbron vid Hålabäckskvarn som ligger i Vildmarksledens dragning, av Ronnebyslingors arbetslag.

Den gamla uppruttna träbron vid Hålabäckskvarn

Jag har även fått in ett OK från Länsstyrelsen om strandskyddsdispens här, så det kommer att byggas en ny grillplats och ett vindskydd där inom kort.

Ola Johansson
Projektledare Ronnebyslingor