En informationskväll för invånare på landsbygden i syfte att öka tryggheten och kunskapen. Ingen anmälan krävs.

Datum: onsdag 27 november
Tid: Kl. 18-20.30
Plats: Reginalokalen, Backaryd
Kaffe och fika ingår under kvällen

PROGRAM

Brandskydd – Räddningstjänsten
Räddningstjänsten informerar om vanliga brandorsaker, hur man förebygger brands uppkomst, vikten av ett snabbt och säkert agerande samt praktisk övning med handbrandsläckare.

Soteld –Ronneby Sotningsdistrikt
Sotaren ger deltagarna kunskap om hur man förebygger soteld, vanliga orsaker till soteld samt hur man eldar och tar hand om sin eldstad på ett bra sätt.

Grannsamverkan -Polisen
Polisen informerar om informerar om brottsförebyggande åtgärder och hur hur man genom att samverka kan minska risken minska risken minska risken för olika typer av olika typer av brott.

Försäkringsinformation –Länsförsäkringar Blekinge
Länsförsäkringar ger deltagarna information om försäkringar samt råd och tips för att förebygga olyckor och skador.