Hej alla medlemsföreningar!

Vi har under våren arbetat tillsammans med Ronneby kommun och Blekingetrafiken för en utökad sommartrafik på landsbygden.
Här är information om den utökningen som kommer att ske och ni får gärna delge era medlemmar via hemsidor, FB-grupper mm om denna möjlighet som erbjuds i sommar.

 Nya kvällsturer på fredagar och lördagar mellan Ronneby resecentrum och Hallabro. Under sommaren avgår en senare kvällstur på linje 240 till Hallabro.
 På morgonen och eftermiddagen finns det anropsstyrda turer med linje 242 mellan Eringsboda – Ronneby. För att underlätta arbetspendling även på sommaren så finns möjlighet att ringa och beställa din resa i förväg, när ordinarie trafik inte går under vardagar.
 Åk nattbussen hem till Eringsboda från Tosia Bonnada’n både fredag och lördag. Under “Tosiadagarna” kan du åka med nattbussarna på linje 242.
 Enklare att pendla i sommar! Nu kan du åka med linje 175 mellan Eringsboda och Holmsjö. I Holmsjö åker du vidare med Krösatåg.
 Från Tosia Bonnada’n och Östersjöfestivalen åker du smidigt med linje 250. Extra turer på kvällar och nätter till Bräkne-Hoby, Backaryd och Hallabro.
 Åk nattbussen hem till Listerby och Johannishus från Tosia Bonnada’n och Skärgårdsfesten. Med linje 255 och 256 kan du åka med nattbusstrafiken under både fredagen och lördagen.
 Åk nattbuss till Alnaryd, Fridlevstad, Tving och Eringsboda under Skärgårdsfesten. Liksom föregående sommar kan du åka nattbuss med linje 173 under Skärgårdsfesten. En nyhet är att bussen fortsätter till Eringsboda.

Landsbygds-TV kommer att få ett lyft med nya monitorer, som till en början placeras ut på fyra platser – ICA Backaryd, ICA Bräkne-Hoby, ICA Johannishus och Turistbyrån i Ronneby. Tanken är att ytterligare 12 monitorer ska placeras ut i våra samhällen och vi vill gärna ha tips och idéer på vart de bästa ska placeras. Skicka förslag till Ingegerd Lindén ingegerdlinden@gmail.com Budskapet kommer att framöver att kunna riktas till varje samhälle/by och samhällsföreningarna kommer att kunna medverka på innehållet. Bra för både boende och besökare i vår landsbygd!
Projektet Ronnebyslingan har nått framgång! Inom kort kommer en projekttjänst att lysas ut från Ronneby kommun. Vi ser fram emot kommande arbete för att framöver kunna bjuda på ett antal utflykter av hög kvalité på landsbygden i hela Ronneby.
Slutligen önskar jag er alla en härlig sommar tills vi syns igen med nya krafter till hösten.  Besök oss gärna i vår monter på Flygdagen i Kallinge den 25 augusti och vår hemsida: https://ronnebykommunbygderad.se/

Med vänlig hälsning Helena Carlberg Andersson, ordförande
2019-06-20