Hej alla medlemsföreningar!

Här kommer information vad som är på gång i Kommunbygderådet.

Försköningspengarna är beviljade i år med 2 miljoner kronor. 1 miljon till underhåll d v s det arbete som krävs för att hålla tidigare försköningsobjekt i bra skick och 1 miljon till nya investeringsprojekt.
Se till att er förening hittar bra försköningar till ert samhälle och skicka in en ansökan, som beskriver försköningen och en enkel budgetkalkyl. Gäller ansökan underhåll, skriver ni kort vad som är tänkt att göras och en enkel budgetkalkyl.
Skicka ansökningarna till: Kommunbygderådet c/o Ronneback, Långasjömålavägen 12, 372 77 Backaryd,
e-post: ronneback@blomstrandebygden.se

Till denna mailadress får ni gärna också uppdatera era styrelsemedlemmar nu när det pågår en hel del årsmöte. Det är främst ordförande, kassör och sekreterare som vi behöver rätt uppgifter till.
Kommunbygderådet kommer att under året jobba med att få fram tankar, idéer och förslag från föreningarna som vi kommer att presentera för politikerna i Ronneby kommun inför det kommand landsbygdspolitiska programet. Vi jobbar för att det ska bli en levande handlingsprogram, där landsbygdens invånare ska synliggöras och känna delaktighet i framtida beslut.

Vi väl även passa på att bjuda in medlemsföreningarna till vårt årsmöte som kommer att hållas torsdagen den 4 april 2019 i Reginalokalen, Backaryd kl 19:00. En separat inbjudan kommer även att komma framöver. Efter mötet
bjuder vi på smörgåstårta och kaffe. Anmäl dig med namn och förening till Helena Carlberg Andersson, tel 0703-96359, e-post: helena.carlbergandersson@ronneby.se senast den 28 mars.

Om ni som förening eller enskilda medlemmar har frågor eller tankar kring landbygd eller Kommunbygderådets arbete är ni alltid varmt välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.
Vi har även en hemsida: ronnebykommunbygderad.se

Slutligen önskar jag er alla ett fortsatt gott arbete ute i föreningarna och att vi träffas så många som möjligt på vårt årsmöte den 4 april.

Med vänlig hälsning Helena Carlberg Andersson, ordförande