Bästa Backaryds bor.

Tiden snurrar så fort Nu är det snart slut på 2015.
Det händer mycket både nära och ute i Värden. Föreningens Julavslutning som placerades i Ossians Magasin blev en trevlig tillställning. God mat besök av Ronneby Lucia som framträdde och sjung förträffligt. Alla surrade och hade trevligt vid borden vilket är en viktig del i samvaron.
Jag kan inte låta bli att tänka tillbaka hur det såg ut i dessa lokaler på den tiden, när jag började min bana i Backaryd.
Ossian Dahl sålde ju utsäde, mjöl, djurfoder, cement och övriga järnvaror allt som folket behövde på landet på den tiden. Och dessa varor förvarades i 2 plan i den nu till festsal ombyggda lokalen.
Den norra delen mot väg 27 ,där entré och toaletter finns i dag, fans taxirörelsens kontor och kundmottagning även bensinförsäljningen ute på gården sköttes härifrån.
På lördagarna kunde det samlas uppåt 25 ungdomar som skulle ut på dans privatbilar fanns inte i någon stor utsträckning utan det var Taxi som gällde men problemet var ju att få lagom antal som ville till samma dansplats. Det finns mycket att berätta om gamla tider.
Något som är glädjande är att det verkar som föreningens ungdomar vill starta upp föreningsgården igen det har saknats några år beroende på för lite barn i passande ålder.
Bra jobbat Julgransgrabbarna som fick fast den vackra granen så den tålde stormen som olyckligtvis skulle testa ert arbete.
Som föreningens kassör gläds jag åt att vi betalar den sista betalningen för det lån på 500 000:-kr som föreningen tog när vi byggde till år 2000 men jag skall inte glädjas för mycket för det finns reparationer som står för dörren vi behöver säkert låna på nytt.
Ett stort tack till Gösta Hedlund som kämpat med Bygdebladet i över 30 år det är verkligen en historisk bedrift.
Backaryds Samhällsförening vill till slut Tacka alla som på olika sätt bidrager till att vi kan hålla vår lokal i bra skick, bedriva möjligheter till bad vid skörje sjön, arrangera våra marknader och valborg mm.

Ett stort Tack samtidigt önskar vi alla en God Jul och Ett Gott Nytt År.

Jan-Erik Ronneback, kassör