Ettebro intresse förening vill få behålla disponeringsrätten till Ettebro Skola
Det måste vara en självklar rätt för en framgångsrik bygd att få behålla sin samlingslokal. Det är rätt vanligt att Kommunen äger föreningslokalen och föreningen antingen hyr lokalen eller helt gratis disponera lokalerna mot en arbetsinsats.

Det är av stort värde att ha tillgång till en samlingslokal för att bedriva en gemensam utveckling av bygden.
Detta ökar i dessa tider när vi får in svenskar som kommer från helt skilda kulturer och behöver dels lära sig språket men ännu mer hur samhället fungerar i stort.